Doop

Als praeses van deze prachtige vereniging acht ik het mijn plicht om mijn opinie te geven in het debat over studentendopen. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook spreek in naam van mijn praesidium en bij uitbreiding van alle leden van KUBA vzw.

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen die gebeurd zijn op de doop van de ondertussen alom bekende club Reuzegom, wil ik toekomstige leden, ongeruste ouders en nieuwsgierige omstanders geruststellen.

Een doop is een symbolische overgang gebaseerd op tradities en rituelen. Het is echter niet zo dat omdat tradities en rituelen respect vereisen, ze niet met een kritisch oog moeten bekeken worden. Tradities en rituelen die niet meer van deze tijd zijn en ingaan tegen normale menselijke empathie hebben dan ook geen plaats in onze vereniging. Niet alleen op onze doop maar op geen enkele activiteit. Dit is in het verleden bij KUBA zo geweest en dit zal zo blijven.

De doop moet leuk zijn, uitdagend zijn en een onbreekbare band creëren tussen de nieuwe leden. Deze band zorgt ervoor dat wij elkaar beschouwen als familie. Met de doop verwelkomen de oud-leden op ludieke manier de nieuwe leden tot deze KUBA familie. Een familie waar er wel een hiërarchie is maar vriendschap en respect voorop staan tussen alle leden.

Om het mysterieuze karakter van de doop te behouden, geven wij geen verdere details over het exacte verloop van de doop. Wij geven natuurlijk wel enkele garanties.

Wij volgen strikt het doopcharter dat u hieronder kan vinden. Als rechten vereniging zit de liefde voor de wet erin gebakken dus kan u ervan op aan dat dit tot op de letter wordt gevolgd.

In het bijzonder willen wij extra aandacht geven aan het feit dat er geen druppel alcohol wordt gedronken tijdens de doop door geen enkel lid die actief deelneemt aan de doop.

Wij gaan zelfs verder.

Aangezien studenten wel eens graag een glas drinken en soms jeugdig onbezonnen zijn, willen wij garanderen dat wij onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Eerst en vooral dat wij natuurlijk beloven ervoor te zorgen dat onverstandige stoten voorkomen worden en excessief drinken nooit door toedoen van KUBA zelf in de hand wordt gewerkt.

Maar ook als ondanks de voorzorgen zoiets gebeurt, wij die persoon kunnen bijstaan.

Al onze praesidiumleden worden verplicht een EHBO cursus te volgen van het Rode Kruis. Deze EHBO cursus is specifiek gericht op vaak voorkomende voorvallen tijdens het uitgaan of in het studentenleven.

Wij organiseren dit in samenwerking met de universiteit KU Leuven Campus Brussel.

Doopcharter

Het doopcharter ondertekend door KUBA vzw voor 2019-2020 . ( PDF Document Doopcharter-Brussel)